LID WORDEN

Het “SchouderNetwerk Oostelijk Zuid Limburg” (SNOZL) is een groep van fysiotherapeuten die vanuit hun persoonlijke  interesse een specialisatie hebben opgebouwd op het gebied van schouderdiagnostiek en schouderrevalidatie.

Overzicht van de aangesloten Praktijken

Het belangrijkste gezamenlijke doel van het schoudernetwerk  is  om de kwaliteit van het fysiotherapeutisch behandelen bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Het schoudernetwerk tracht dit doel te bereiken door te functioneren in een actieve vereniging waarin een continue overdracht van kennis en vaardigheden plaatsvindt.

Via jaarlijkse (geaccrediteerde) opdrachten (2) en ledenbijeenkomsten (2) wordt de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen verbeterd en geactualiseerd. Daarnaast wordt deelname aan wetenschappelijk onderzoek en het bezoeken van symposia en congressen gestimuleerd.

Criteria voor lidmaatschap:

 •  Werkzaam als fysiotherapeut
 •  Aantoonbare interesse in schouderrevalidatie
 •  Afgeronde 3-daagse cursus  Nexus “schouderrevalidatie”  schouderrevalidatie nexus
 • en/of
 • Afgeronde 3-daagse cursus Saxion Schouder Combi Cursus Gerard Koel Schouder Combi Cursus
 • Afgeronde 4-daagse Scholing Randstad West Cursus Egmond-Schuitemaker protocol bij a-specifieke en mild specifieke schouderpijn. Egmond-Schuitemaker protocol bij a-specifieke en mild specifieke schouderpijn
 • Afgeronde 2 daagse Scholing Schouderklachten Diagnostiek en Behandeling bij CIVABV Schouderklachten Diagnostiek en Behandeling CIVABV
 • Volgen van 3 van de 4 jaarlijkse bijeenkomsten ( geaccrediteerd met 6 punten KNGF)
 • Vrijwillige deelname Orthopedie Zuyderland Polibezoek / OK bezoek
 • Verplichte deelname aan het tweejaarlijks congres van Schoudernet Nederland
 • Deelname aan een van de werkgroepen binnen het Schoudernetwerk Nederland
 • Lidmaatschap FOZL
 • Betaling van entreegeld á € 150,-
 • Jaarlijkse contributie á € 75,- / jaar

Overige zaken:

 •  Er is plaats voor beperkt aantal leden. Momenteel hanteren wij een ledenstop
 •  Er wordt rekening gehouden met regionale spreiding
 • Niet meer dan 2 deelnemers per praktijk
 • Vanwege een overschrijding van het aantal gewenste leden zal per direct een wachtlijst gehanteerd worden.
 • Aspirant-deelnemers worden door het bestuur uitgenodigd voor een gesprek, waar zij kunnen aangeven waarom hij / zij lid wil worden van het SchoudernetwerkOZL en wat de toegevoegde waarde van de aspirant-deelnemer voor het SchoudernetwerkOZL is.
  Geïnteresseerde collega’s kunnen zich aanmelden via het Aanmeldformulier Schoudernetwerk