Richtlijnen

Richtlijnen zijn documenten met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. Deze richtlijnen worden geïnitieerd door het KNGF. De aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, met hierbij afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. De richtlijnen worden ontwikkeld volgens de KNGF-richtlijnenmethodiek, welke jaarlijks geactualiseerd wordt. Het Raamwerk klinimetrie is toegepast op alle bestaande richtlijnen van het KNGF.

Het doel van evidence statement is antwoord geven op twee vraagstellingen: Welke specifieke aanbevelingen in het diagnostisch proces zijn van belang voor het vaststellen van (schouderklachten) klachten? Welke specifieke aanbevelingen in het therapeutisch proces zijn van belang bij patiënten met (schouder ) klachten, met als doel pijn te verminderen en functie te verbeteren?

Richtlijn Klachten aan nek en schouder
KANS

KNGF Evidence Statement Subacromiale klachten
SAPS

NHG richtlijn schouderklachten 
STANDAARD SCHOUDERKLACHTEN 

Richtlijn frozen shouder van schoudernetwerk Nederland
FROZENSHOULDER

Richtlijn schouderprothese federatie medisch spracialisten
SCHOUDERPROTHESE