PATIËNTEN

Welkom op onze informatie  pagina van  het schoudernetwerk oostelijk zuid Limburg .

De schoudergordel is een van de meest gebruikte en beweegbare gewrichten van ons lichaam en kan  door verschillende oorzaken langdurig klachten en ongemak veroorzaken. Gelukkig zijn en er  veel mogelijkheden  voor onderzoek en behandeling van schouderaandoeningen. Onze groep van schouder fysiotherapeuten maakt onderdeel  van het landelijk schoudernetwerk waarin  we ons onderscheiden in het van het behandelen van de  cervicale wervelkolom en schoudergordel.  Verder is er een goede samenwerking met de schouderpoli van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen .

We behandelen het liefst uw schouderklachten nog voordat er een orthopeed, medisch specialist moet worden geconsulteerd en willen samen met u, en als wilt met toestemming van uw huisarts, ervoor zorgen dat we uw schouderklachten binnen de eerste lijn oplossen. Door de directe toegankelijkheid  fysiotherapie (DTF ) is het voor u mogelijk om zonder verwijzing van uw huisarts of specialist uw gespecialiseerde  fysiotherapeut te consulteren voor uw schoudergordelklachten.

De meeste patiënten zijn voor een aantal maal verzekerd uit de aanvullende verzekering zodat de kosten meestal worden gedekt uit de aanvullende verzekering.  (het aantal 0, 6, 9,12 …50  is door eigen keuze bepaald ) Schouderklachten, al zijn ze langdurend en soms zelfs chronisch, worden niet vergoed uit de hoofdverkering van de zorgverzekeraar. Alleen een beperkt aantal aandoeningen worden voor een beperkte periode ( na 20 behandeling uit de aanvullende verzekering of zelf bekostigd te hebben ) uit de  hoofdverzekering van de zorgverzekeraar vergoed. Bv. na een operatie of fractuur van de schouder. Als er vragen zijn over vergoeding van uw kosten vraag uw therapeut om uitleg want het vergoedingstraject wordt steeds  minder inzichtelijk.

Op onze  website vindt u verder informatie over de anatomie van de schouder,  verschillende soorten schouderonderzoeken , diagnostiek anamnese, klinische testen en vragenlijsten. Voor gespecialiseerd onderzoek  zoals;  echo, X-foto, CT- scans en MRI ’s moet u naar de tweede lijn ‘s zorg. We proberen deze onderzoeken zoveel mogelijk te vermijden en  wanneer nodig wordt de keuze gemaakt door de medisch specialist om deze aanvullende onderzoeken bij u te laten uitvoeren.

Realiseer u dat de meeste schouderklachten in Nederland goed  en naar alle tevredenheid  door uw fysiotherapeut en huisarts in de eerste lijn behandeld kunnen worden.

Soms is het nodig om bij aanhoudende klachten alsnog de medisch specialist te consulteren.  Deze onderzoekt vraagt zo nodig aanvullend onderzoek aan en besluit samen met u tot wel of geen operatie of andere ingreep en verwijst dan zo nodig weer terug naar de eerste lijn (schouder) fysiotherapeut voor verdere behandelingen; oefentherapie en zorg en begeleiding.

Er is in samenspraak een aantal behandel protocollen en richtlijnen  gemaakt waarin een duidelijk behandelplan is vastgelegd en richting wordt gegeven  hoe we de aangedane schouder of geopereerde schouder het beste kunnen behandelen .

Als u last heeft van pijn, instabiliteit of beperkte beweging in uw schouder, raadpleeg dan de fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd  in het behandelen van schoudergordel klachten.  Hij/zij zal een gedetailleerd onderzoek bij u uitvoeren  en samen met u  een behandelingsplan op maat maken.

Met de juiste behandeling kunt u uw schouderklachten verbeteren en weer volop genieten van al het leuks dat het leven te bieden heeft.