ANATOMIE

In dit hoofdstuk zal u kennismaken met het menselijk lichaam. Er zal met name ingegaan worden op de schouder zodat u de plaatjes en beschrijvingen bij aandoeningen goed kunt begrijpen. Een snelle korte anatomie cursus voor de schouder dus! Het schouderblad is in elke afbeelding steeds blauw gekleurd. Het 1e plaatje is steeds een totaalplaatje, bij het 2e plaatje is er ingezoomd op het schouderblad, bij het 3e plaatje zijn een aantal spieren weergegeven. In de legenda staat steeds eerst de Nederlandse benaming met daarachter (tussen haakjes) de Latijnse naam of de groep waartoe het weefsel behoort. Een aantal afkortingen wordt veelvuldig gebruikt. Deze worden hieronder uitgelegd

Inleiding
Afkortingen & termen
m. (musculus) Musculus staat voor spier Processus Uitsteeksel
mm. (musculi) Het meervoud van musculus Coracoid:Afkorting van processus coracoïdeus
n. (nervus) Nervus staat voor zenuw Glenohumeraal gewricht:Betreft het gewricht tussen het schouderblad en bovenarm. Tussen de botdelen aangegeven met P en F
Brachi De bovenarm betreffende Rotator cuff: Groep spieren die een zeer belangrijke rol spelen bij de lokale stabiliteit van het schoudergewricht. Deze 4 spieren zijn in onderstaande plaatjes aangegeven met de letters K, L, M en N

 

 Het rechter schouderblad van achteren gezien (rugzijde)

 

 

 

 

Legenda
A: Nek (cervicale wervelkolom) H: Kop van bovenarm (caput humerus) O: Borstbeen (sternum)
B: Borstkas (thoracale wervelkolom) I: m. levator scapulae P: Kom van de bovenarm (cavitas glenoïdalis)
C: Lage rug (lumbale wervelkolom) J: mm. rhomboidei Q: 1e rib (costa I) Q: 1e rib (costa I)
D: Sleutelbeen (clavicula) K: m. supraspinatus (rotator cuff) R: Ravenbekuitsteeksel (processus coracoïdeus)
E: Schouderblad (scapula) L: m. infraspinatus (rototar cuff) S: Biceps brachi (lange kop, caput longum)
F: Bovenarm (humerus) M: m. teres minor (rotator cuff) T: Biceps brachi (korte kop, caput brevis)
G: Schoudertop (acromion) N: m. subscapularis (rotator cuff) U: m. Serratus Anterior

Het rechter schouderblad van voren gezien (buikzijde)

 

Het rechter schouderblad van de zijkant gezien.

 

 

Extra: de bloedvaten van het lichaam

Rood: Slagaders, hierdoor stroomt zuurstofrijk bloed

Blauw: Aders, hierdoor stroomt zuurstofarm bloed

 

Extra: de zenuwen van het lichaam

 

Geel : Zenuwen zijn verantwoordelijk voor de informatieoverdracht vanuit de hersenen naar diverse weefsels of andersom.