Richtlijn Frozen Shoulder 2017

SchouderNetwerken Nederland (SNN) beoogt de plek van fysiotherapie rond de behandeling van patiënten met schouderpijn te verbeteren. Daartoe ontwikkelt SNN veel activiteiten zoals landelijke samenwerking, organisatie van congressen, deelname aan inhoudelijk overleg, initiëren en uitvoeren van onderzoek en het verspreiden van die kennis. Tot de grote activiteiten behoort het ontwikkelen van behandel richtlijnen. Het SNN is trots op de verwezenlijking van de Richtlijn Frozen Shoulder 2017.

De commissie bestaande uit:
Eric Vermeulen, PhD, fysiotherapeut, manueeltherapeut, hoofd Dienst Fysiotherapie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
Ruud Schuitemaker, fysiotherapeut, manueeltherapeut, Schuitemaker Fysiotherapie en Manuele Therapie bv, Amsterdam
Karin Hekman, MSc, fysiotherapeut, manueeltherapeut, VU Medisch Centrum, Amsterdam, IBC Amstelland, Amstelveen
Donald van der Burg, fysiotherapeut, manueeltherapeut, Fysiotherapie Oost Nederland ( FYON ) en docent Saxion Hogeschool, Enschede
Filip Struyf, PhD, docent revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Universiteit Antwerpen, Wilrijk, België

hebben sinds 2016 gewerkt aan de totstandkoming van deze Fysiotherapeutische BehandelRichtlijn, welke gebaseerd is op de APTA Guideline.
Artikel-persbericht_SNN_richtlijn_FS 2017
De richtlijn frozen shoulder
Addendum frozen shoulder