toegevoegd ledenlijst

Door de webmaster zijn een aantal lijsten toegvoegd met daarin de deelnemende leden van het schoudernetwerk.
De vraag is aan alle leden om eens te gaan kijken om te bezien of alle info die er staat ook daadwerkelijk klopt.